Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Samtykke i sluttføring av Østfoldpakka og var utbygging av E18 på strekningene Riksgrensen–Ørje og Knapstad–Retvet bygges som omtalt i Prop. 176 S (2012–2013).

Forslaget ble ikke vedtatt 20. juni 2013 20:09

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget samtykker i sluttføring av Østfoldpakka og var utbygging av E18 på strekningene Riksgrensen–Ørje og Knapstad–Retvet bygges som omtalt i Prop. 176 S (2012–2013). Stortinget samtykker videre i at prosjektet i sin helhet finansieres av staten. Stortinget ber regjeringen sørge for nødvendig forskuttering av midler for å holde planlagt fremdrift, og at endelig finansiering legges inn i sluttsalderingen for budsjettet for 2013.