Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortinget samtykkjer i at Helse- og omsorgsdepartementet får fullmakt til å gjere endringar i løyvingane til trygderefusjonane for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi frå 1. juli 2013. Endringane vil bli gjort på grunnlag av eventuelle avtalar med Den norske legeforening og Norsk Psykologforening og den pågåande høyringsprosess for endringar i forskrift om stønad til dekning av fysioterapi.

Forslaget ble vedtatt 20. juni 2013 20:08

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget samtykkjer i at Helse- og omsorgsdepartementet får fullmakt til å gjere endringar i løyvingane til trygderefusjonane for legehjelp, psykologhjelp og fysioterapi frå 1. juli 2013. Endringane vil bli gjort på grunnlag av eventuelle avtalar med Den norske legeforening og Norsk Psykologforening og den pågåande høyringsprosess for endringar i forskrift om stønad til dekning av fysioterapi.