Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2013 § 1 skal lyde.

Forslaget ble ikke vedtatt 17. juni 2013 23:49

Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2013 § 1 skal lyde:

Fra 1. juli 2013 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) mineralolje (generell sats): kr 0,61 per liter.

Mineralolje til

  • innenriks kvotepliktig luftfart: kr 0,43 per liter,

  • annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflyginger: kr 0,71 per liter,

  • treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien: kr 0,31 per liter,

  • fiske og fangst i nære farvann: kr 0,13 per liter

 • b) bensin: kr 0,91 per liter,

 • c) naturgass: kr 0,46 per Sm3,

 • d) LPG: kr 0,68 per kg.

Det skal betales avgift med kr 0,05 per Sm3 naturgass og kr 0 per kg LPG for produkter som leveres til industri og bergverk som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen.

Fritaket i § 2 første ledd bokstav g kommer ikke til anvendelse for mineralolje og bensin til innenriks kvotepliktig luftfart.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

Relaterte forslag