Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Vedtak til lov om endring i lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (forlengelse av foreldelsesfrister) I I lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov skal § 67 lyde.

Forslaget ble ikke vedtatt 13. juni 2013 20:14

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Vedtak til lov om endring i lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (forlengelse av foreldelsesfrister) I I lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov skal § 67 lyde: § 67 Fristen for foreldelse er 10 år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel inntil 6 år og 30 år når den høyeste lovbestemte straff er fengsel i mer enn 6 år. Straffbare forhold der den høyeste lovbestemte straff er 21 år eller mer, foreldes ikke. Det samme gjelder straffbare forhold etter §§ 193, 194, 195, 196, 197 og 198. Hefte anses like med fengsel ved beregning av fristen. At bøter eller rettighetstap kan idømmes ved siden av annen straff, har ikke betydning ved beregning av fristen. Har noen i samme handling begått flere lovovertredelser, som etter første ledd skulle foreldes til ulike tid, gjelder den lengste foreldelsesfrist for alle overtredelser. Fristen for foreldelse av straffansvaret for foretak beregnes ut fra strafferammen for enkeltpersoner i det straffebudet som er overtrådt. II Endringene i straffeloven § 67 gjelder også for straffbare forhold forøvet før vedtakelsen av loven her. III Loven trer i kraft straks.

Relaterte saker