Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Legge om Finansmarknadsmeldinga 2012 ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 13. juni 2013 20:28

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Meld. St. 30 (2012–2013) – om Finansmarknadsmeldinga 2012 – vedlegges protokollen.