Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Legge til grunn et prinsipp om valgfrihet for fartøyeier når det gjelder fordeling av kvoter slik at fartøy i kystflåten over 11 meter gis mulighet til å velge mellom strukturmodell 3+3 eller 4+2. Stortinget ber regjeringen sette avkortingen til 20 pst. for strukturering ut over 3 ganger grunnkvoten.

Forslaget ble ikke vedtatt 11. juni 2013 01:11

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber regjeringen om å legge til grunn et prinsipp om valgfrihet for fartøyeier når det gjelder fordeling av kvoter slik at fartøy i kystflåten over 11 meter gis mulighet til å velge mellom strukturmodell 3+3 eller 4+2. Stortinget ber regjeringen sette avkortingen til 20 pst. for strukturering ut over 3 ganger grunnkvoten.