Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 9. april 2013 14:45

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Meld. St. 5 (2012–2013) – om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU – vedlegges protokollen.