Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I Stortingets forretningsorden gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 16. juni 2010 13:37

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I Stortingets forretningsorden gjøres følgende endringer:

I § 12 annet ledd nr. 8 skal «statlig personalpolitikk - herunder lønns- og pensjonsforhold» endres til «statlig personalpolitikk - herunder lønnsforhold».

§ 15 tredje ledd skal lyde:

Stortinget kan vedta at en sak først skal behandles av en komité og at denne komités utkast til innstilling deretter forelegges en annen komité til uttalelse før innstilling avgis. Stortinget kan også vedta at en sak først skal behandles av en komité og at denne komités utkast til innstilling sendes til en annen komité, som deretter avgir innstilling. Etter at en sak er oversendt til en komité, kan vedtak etter første eller annet punktum gjøres av presidentskapet.

 

Relaterte dokumenter