Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Dokument 5 (2009-2010) - Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar-31. desember 2009 - vedlegges protokollen.

Forslaget ble vedtatt 2. juni 2010 13:27

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 5 (2009-2010) - Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar-31. desember 2009 - vedlegges protokollen.

 

Relaterte dokumenter