Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Dokument 3:1 (2009-2010) - Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget - vedlegges protokollen.

Forslaget ble vedtatt 12. januar 2010 12:36

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:1 (2009-2010) - Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget - vedlegges protokollen.

 

Relaterte dokumenter