Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Meld. St. 4 (2009-2010) - om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008-2009 - vedlegges protokollen.

Forslaget ble vedtatt 12. januar 2010 12:36

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Meld. St. 4 (2009-2010) - om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008-2009 - vedlegges protokollen.

 

Relaterte dokumenter