Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Meld. St. 6 (2009-2010) - om nordisk samarbeid - vedlegges protokollen.

Forslaget ble vedtatt 7. januar 2010 12:35

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Meld. St. 6 (2009-2010) - om nordisk samarbeid - vedlegges protokollen.

 

Relaterte dokumenter