Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2009 blir det gjort følgjande endringar .

Forslaget ble vedtatt 14. desember 2009 19:22

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2009 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

 

 

Utgifter

 

903

 

Norsk Akkreditering

 

 

1

Driftsutgifter, blir auka med ............................................................

5 000 000

 

 

frå kr 25 320 000 til kr 30 320 000

 

904

 

Brønnøysundregistra

 

 

1

Driftsutgifter, blir auka med ............................................................

17 200 000

 

 

frå kr 243 300 000 til kr 260 500 000

 

 

22

Forvalting av Altinn-løysinga, kan overførast, blir auka med ..........

62 000 000

 

 

frå kr 247 200 000 til kr 309 200 000

 

907

 

Sjøfartsdirektoratet

 

 

1

Driftsutgifter, blir redusert med .....................................................

3 500 000

 

 

frå kr 302 700 000 til kr 299 200  000

 

909

 

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

 

 

73

Tilskot til sysselsetting av sjøfolk, overslagsløyving, blir redusert med ......................................................................................................

80 000 000

 

 

frå kr 1 810 000 000 til kr 1 730 000 000

 

922

 

Romverksemd

 

 

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), blir auka med ...........

1 100 000

 

 

frå kr 137 500 000 til kr 138 600 000

 

 

71

Internasjonal romverksemd, blir auka med ......................................

4 900 000

 

 

frå kr 278 300 000 til kr 283 200 000

 

 

73

Galileo, blir auka med .....................................................................

400 000

 

 

frå kr 19 000 000 til kr 19 400  000

 

950

 

Forvalting av statleg eigarskap

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir auka med .....................

24 800 000

 

 

frå kr 10 700 000 til kr 35 500 000

 

 

90

Ansvarleg lån, blir redusert med ....................................................

1 000 000 000

 

 

frå kr 1 000 000 000 til kr 0

 

953

 

Kings Bay AS

 

 

70

Tilskot blir redusert med ................................................................

24 300 000

 

 

frå 40 000 000 til 15 700 000

 

960

 

Raufoss ASA

 

 

71(ny)

Refusjon for miljøtiltak, blir løyvd med ..........................................

11 600 000

2421

 

Innovasjon Norge

 

 

90

Lån frå statskassa til utlånsverksemd, overslagsløyving, blir auka med ......................................................................................................

6 400 000 000

 

 

frå kr 35 600 000 000 til kr 42 000 000 000

 

2428

 

Eksportfinans ASA

 

 

90

Statlege lån til Eksportfinans ASA, overslagsløyving, blir redusert med ......................................................................................................

30 000 000 000

 

 

frå kr 30 000 000 000 til kr 0

 

2460

 

Garanti-instituttet for eksportkreditt

 

 

91(ny)

Utbetaling iflg. trekkfullmakt - garantiordninga for byggelån til skipsbyggingsindustrien, blir løyvd med .........................................

104 000 000

 

 

 

 

 

 

Inntekter

 

3903

 

Norsk Akkreditering

 

 

1

Gebyrinntekter og andre inntekter, blir auka med ............................

5 000 000

 

 

frå kr 19 300 000 til kr 24 300 000

 

3904

 

Brønnøysundregistra

 

 

1

Gebyrinntekter, blir auka med .........................................................

35 000 000

 

 

frå kr 326 300 000 til kr 361 300  000

 

 

2

Refusjonar, oppdragsinntekter og andre inntekter, blir auka med ....

17 200 000

 

 

frå kr 17 800 000 til kr 35 000  000

 

 

3

Refusjonar og inntekter knytt til forvaltinga av Altinn-løysinga, blir auka med ...........................................................................................

40 000 000

 

 

frå kr 100 000 til kr 40 100 000

 

3907

 

Sjøfartsdirektoratet

 

 

1

Gebyr for skip og offshoreinnstallasjoner i NOR, blir redusert med .............................................................................................................

3 500 000

 

 

frå kr 134 300 000 til kr 130 800  000

 

 

6 (ny)

Gebyr for brotskipssikkerheitslova (overtredingsgebyr),

blir løyvd med ................................................................................

3 000 000

3950

 

Forvalting av statleg eigarskap

 

 

70

Tilbakeføring av tilskot til pensjonar for tidligare Raufoss-tilsette, blir auka med ...........................................................................................

7 750 000

 

 

frå kr 7 750 000 til kr 15 500 000

 

5325

 

Innovasjon Norge

 

 

90

Avdrag på uteståande fordringar, blir auka med ..............................

4 200 000 000

 

 

frå kr 35 100 000 000 til kr 39 300 000 000

 

5614

(nytt)

Renter frå Garanti-instituttet for eksportkreditt

 

 

80

Renter, blir løyvd med ....................................................................

1 255 000

5625

 

Renter og utbyte frå Innovasjon Norge

 

 

80

Renter på lån frå statskassa, blir redusert med ...............................

45 000 000

 

 

frå kr 360 000 000 til kr 315 000 000

 

5656

 

Aksjar i selskap under NHD si forvalting

 

 

85

Utbyte, blir redusert med ...............................................................

3 000 000

 

 

frå kr 10 983 700 000 til kr 10 980 700 000

 

 

Relaterte dokumenter