Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Rammeområde 14 (Konstitusjonelle institusjoner) I På statsbudsjettet for 2010 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 3. desember 2009 10:39

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Rammeområde 14

(Konstitusjonelle institusjoner)

I

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Kap.

Post

Formål:

Kroner

Kroner

 

 

 

 

 

Utgifter

1

 

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

 

 

 

1

Apanasje  ....................................................................

9 031 000

 

 

50

Det kongelige hoff  .....................................................

142 509 000

 

 

 

 

 

 

2

 

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

 

 

 

1

Apanasje  ....................................................................

7 515 000

 

 

50

H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.  ............................................................................

15 728 000

 

 

 

 

 

 

41

 

Stortinget

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70  .....................

735 800 000

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres  ....................................................................................

39 585 000

 

 

 

 

 

 

 

70

Tilskudd til partigruppene  ..........................................

139 015 000

 

 

 

 

 

 

 

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek  .......

1 400 000

 

 

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner  ..................

11 700 000

 

 

 

 

 

 

42

 

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..............................................................

5 800 000

 

 

 

 

 

 

43

 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..............................................................

47 300 000

 

 

 

 

 

 

44

 

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..............................................................

8 100 000

 

 

 

 

 

 

51

 

Riksrevisjonen

 

 

 

1

Driftsutgifter  ..............................................................

446 700 000

 

 

 

Totale utgifter .............................................................

 

1 610 183 000

 

Kap.

Post

Formål:

Kroner

Kroner

 

 

 

 

 

Inntekter

3041

 

Stortinget

 

 

 

1

Salgsinntekter  ............................................................

6 000 000

 

 

3

Leieinntekter  ..............................................................

2 500 000

 

 

 

 

 

 

3051

 

Riksrevisjonen

 

 

 

1

Refusjon innland  .......................................................

1 500 000

 

 

2

Refusjon utland  .........................................................

1 500 000

 

 

 

Totale inntekter............................................................

 

11 500 000

 

Relaterte dokumenter