Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I Det opprettes en fast delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid med seks medlemmer og seks varamedlemmer.

Forslaget ble vedtatt 22. oktober 2009 10:12

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I

Det opprettes en fast delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid med seks medlemmer og seks varamedlemmer.

II

Til medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid velges for stortingsperioden 2009–2013:

Medlemmer

 • 1. Ingalill Olsen

 • 2. Eirik Sivertsen

 • 3. Morten Høglund

 • 4. Henning Skumsvoll

 • 5. Ivar Kristiansen

 • 6. Inga Marte Thorkildsen

Varamedlemmer

 • 1. Anne Marit Bjørnflaten

 • 2. Arne L. Haugen

 • 3. Øyvind Korsberg

 • 4. Frank Bakke Jensen

 • 5. Irene Lange Nordahl

 • 6. Line Henriette Hjemdal

Relaterte dokumenter