Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd velges for ett år.

Forslaget ble vedtatt 22. oktober 2009 10:11

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd velges for ett år:

Medlemmer

1. Bendiks H. Arnesen

2. Gunn Olsen

3. Per Rune Henriksen

4. Anna Ljunggren

5. Torfinn Opheim

6. Sonja Mandt-Bartholsen

7. Martin Kolberg

8. Tone Merete Sønsterud

9. Hans Frode Kielland Asmyhr

10. Per Arne Olsen

11. Oskar Jarle Grimstad

12. Vigdis Giltun

13. Torgeir Trældal

14. Per-Kristian Foss

15. Olemic Thommessen

16. Sonja Irene Sjøli

17. Michael Tetzschner

18. Alf Egil Holmelid

19. Per Olaf Lundteigen

20. Dagfinn Høybråten

Varamedlemmer

For nr. 1-8:

1.   Gerd Janne Kristoffersen

2.   Tor-Arne Strøm

3.   Hilde Magnusson Lydvo

4.   Jorodd Asphjell

5.   Lillian Hansen

6.   Gorm Kjernli

7.   Tove-Lise Torve

8.   Arild Stokkan-Grande

For nr. 9-13:

1.   Tord Lien

2.   Solveig Horne

3.   Laila Marie Reiertsen

4.   Ingebjørg Godskesen

5.   Peter N. Myhre

For nr. 14-17:

1.   Erna Solberg

2.   Elisabeth Aspaker

3.   Svein Harberg

4.   Øyvind Halleraker

For nr. 18:

Geir-Ketil Hansen

For nr. 19:

Janne Sjelmo Nordås

For nr. 20:

Rigmor Andersen Eide

 

Relaterte dokumenter