Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Kap. 2800/5800 Statens pensjonsfond - Utland, kap .

Forslaget ble vedtatt 22. oktober 2009 10:10

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Kap. 2800/5800 Statens pensjonsfond - Utland, kap. 5999 Statslånemidler og statsbudsjettets 90-99-poster, samt forslag til romertallsvedtak III og V under Kommunal- og regionaldepartementet, III under Nærings- og handelsdepartementet og IV under Utenriksdepartementet, behandles av finanskomiteen utenfor rammeområdene.

 

Relaterte dokumenter