Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Prop . 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak behandles av finanskomiteen, jf. rammeområde 22, med unntak av forslag til vedtak ”Avgifter i matforvaltningen ( kap .

Forslaget ble vedtatt 22. oktober 2009 10:10

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Prop. 1 S (2009-2010) Skatte-, avgifts- og tollvedtak behandles av finanskomiteen, jf. rammeområde 22, med unntak av forslag til vedtak ”Avgifter i matforvaltningen (kap. 5576 post 70)” som behandles av næringskomiteen under rammeområde 11.

 

Relaterte dokumenter