Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om fastsetting av avgifter mv

Forslaget ble ikke vedtatt 18. juni 2010 16:42

Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2010:

§ 6 skal lyde:

§ 6. Trygdeavgift av pensjon mv.

Av pensjon i og utenfor arbeidsforhold unntatt avtalefestet pensjon mottatt før skattyter fyller 67 år, føderåd, livrente som ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold, engangsutbetaling fra pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, engangsutbetaling fra individuell pensjonsavtale som er i samsvar med regler gitt av departementet, engangsutbetaling fra pensjonsavtale etter lov om individuell pensjonsordning og personinntekt for skattyter under 17 år og over 69 år, som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 1, beregnes trygdeavgift med 3 pst.

Av avtalefestet pensjon mottatt før skattyter fyller 67 år, som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 4, beregnes trygdeavgift med 5,4 pst.

Relaterte dokumenter
Relaterte forslag