Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring

Forslaget ble ikke vedtatt 18. juni 2010 16:42

Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

151Bistand til Asia
78Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med130 000 000
fra kr 418 600 000 til kr 288 600 000
153Bistand til Latin-Amerika
78Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med55 000 000
fra kr 220 500 000 til kr 165 500 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
72Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 8 000 000 til kr 4 000 000
Sivilt samfunn og demokratiutvikling
73Kultur, kan overføres, nedsettes med20 000 000
fra kr 106 000 000 til kr 86 000 000
Sivilt samfunn og demokratiutvikling
75Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres, nedsettes med20 000 000
fra kr 172 500 000 til kr 152 500 000
Sivilt samfunn og demokratiutvikling
77Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, nedsettes med5 000 000
fra kr 135 000 000 til kr 130 000 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med782 131 000
fra kr 2 879 969 000 til kr 2 097 838 000
170FN-organisasjoner mv.
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, nedsettes med72 000 000
fra kr 1 449 200 000 til kr 1 377 200 000
225Tiltak i grunnopplæringen
79(NY) Kompetanseheving lærere, bevilges med75 000 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, nedsettes med4 500 000
fra kr 1 110 758 000 til kr 1 106 258 000
231Barnehager
60Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning, nedsettes med401 500 000
fra kr 19 677 908 000 til kr 19 276 408 000
Barnehager
61Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med35 500 000
fra kr 189 600 000 til kr 154 100 000
Barnehager
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, nedsettes med11 500 000
fra kr 42 000 000 til kr 30 500 000
Barnehager
65Skjønnsmidler til barnehager, nedsettes med152 000 000
fra kr 5 805 706 000 til kr 5 653 706 000
254Tilskudd til voksenopplæring
70Tilskudd til studieforbund, nedsettes med30 000 000
fra kr 179 390 000 til kr 149 390 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med121 334 000
fra kr 22 554 756 000 til kr 22 676 090 000
335Pressestøtte
71Produksjonstilskudd, nedsettes med50 000 000
fra kr 272 914 000 til kr 222 914 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1Driftsutgifter, nedsettes med4 900 000
fra kr 3 230 179 000 til kr 3 225 279 000
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
70Tilskudd, forhøyes med1 500 000
fra kr 20 631 000 til kr 22 131 000
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med117 658 000
fra kr 8 924 155 000 til kr 9 041 813 000
441Oslo politidistrikt:
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med27 900 000
fra kr 1 807 632 000 til kr 1 835 532 000
490Utlendingsdirektoratet
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med400 667 000
fra kr 2 756 867 000 til kr 2 356 200 000
Utlendingsdirektoratet
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med39 300 000
fra kr 89 813 000 til kr 50 513 000
Utlendingsdirektoratet
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med29 234 000
fra kr 235 220 000 til kr 205 986 000
Utlendingsdirektoratet
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med61 320 000
fra kr 591 100 000 til kr 529 780 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med150 000 000
fra kr 1 488 800 000 til kr 1 338 800 000
Regional utvikling og nyskaping
61Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, nedsettes med150 000 000
fra kr 674 400 000 til kr 524 400 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, nedsettes med35 700 000
fra kr 50 600 896 000 til kr 50 565 196 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, nedsettes med111 000 000
fra kr 24 652 511 000 til kr 24 541 511 000
634Arbeidsmarkedstiltak
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, forhøyes med250 000 000
fra kr 7 207 820 000 til kr 7 457 820 000
732Regionale helseforetak
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, nedsettes med8 100 000
fra kr 40 409 437 000 til kr 40 401 337 000
Regionale helseforetak
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, nedsettes med2 800 000
fra kr 14 057 339 000 til kr 14 054 539 000
Regionale helseforetak
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, nedsettes med2 200 000
fra kr 10 718 406 000 til kr 10 716 206 000
Regionale helseforetak
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, nedsettes med1 900 000
fra kr 9 511 682 000 til kr 9 509 782 000
Regionale helseforetak
77Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med3 000 000
fra kr 2 313 459 000 til kr 2 316 459 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med89 623 000
fra kr 1 679 686 000 til kr 1 590 063 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med41 000 000
fra kr 1 418 000 000 til kr 1 459 000 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
81(NY) Støtteordninger til kontingentbetaling for barn fra ressurssvake hjem, bevilges med15 000 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere
1Driftsutgifter, nedsettes med166 500 000
fra kr 580 500 000 til kr 414 000 000
900Nærings- og handelsdepartementet
73Tilskudd til Ungt Entreprenørskap, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 11 000 000 til kr 16 000 000
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med185 000 000
fra kr 1 750 000 000 til kr 1 565 000 000
920Norges forskningsråd
50Tilskudd, forhøyes med70 000 000
fra kr 1 307 000 000 til kr 1 377 000 000
1062Kystverket
70Tilskudd Redningsselskapet, forhøyes med25 000 000
fra kr 42 000 000 til kr 67 000 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
50Fondsavsetninger, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 012 753 000 til kr 962 753 000
Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
73Pristilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med175 000 000
fra kr 2 195 600 000 til kr 2 020 600 000
Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
74Direkte tilskudd, kan overføres, nedsettes med375 000 000
fra kr 7 537 619 000 til kr 7 162 619 000
1320Statens vegvesen
23Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med270 000 000
fra kr 6 178 600 000 til kr 6 448 600 000
1330Særskilte transporttiltak
90(NY) Vedlikeholdsfond, bevilges med50 000 000 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med285 000 000
fra kr 4 387 000 000 til kr 4 672 000 000
Jernbaneverket
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med25 000 000
fra kr 3 763 600 000 til kr 3 788 600 000
1370Posttjenester
70Kjøp av post- og banktjenester, nedsettes med150 000 000
fra kr 497 000 000 til kr 347 000 000
1427Direktoratet for naturforvaltning:
90(NY) Fond for miljøvennlig teknologi – fondskapital, bevilges med5 000 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med1 235 000 000
fra kr 11 531 755 000 til kr 10 296 755 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon – prosjekter, fond, forhøyes med153 000 000
fra kr 383 000 000 til kr 536 000 000
Innovasjon Norge
71Nettverk, profilering og reiseliv – programmer, kan overføres, forhøyes med23 000 000
fra kr 405 000 000 til kr 428 000 000
Innovasjon Norge
72Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres, forhøyes med45 000 000
fra kr 265 000 000 til kr 310 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med90 000 000
fra kr 850 000 000 til kr 940 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, forhøyes med390 000 000
fra kr 32 840 000 000 til kr 33 230 000 000
3490Utlendingsdirektoratet
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med521 984 000
fra kr 1 942 374 000 til kr 1 420 390 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med79 859 000
fra kr 175 731 000 til kr 95 872 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med126 962 000
fra kr 424 928 000 til kr 297 966 000
5445Statsbygg
30(NY) Salg av eiendom, bevilges med200 000 000
5501Skatter på formue og inntekt
72Fellesskatt, nedsettes med275 000 000
fra kr 142 900 000 000 til kr 142 625 000 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte, forhøyes med4 928 900 000
fra kr 4 613 700 000 til kr 9 542 600 000
5700Folketrygdens inntekter
71Trygdeavgift, forhøyes med110 000 000
fra kr 89 900 000 000 til kr 90 010 000 000
Folketrygdens inntekter
72Arbeidsgiveravgift, nedsettes med45 000 000
fra kr 131 400 000 000 til kr 131 355 000 000»

Relaterte dokumenter
Relaterte forslag