Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

Forslaget ble ikke vedtatt 18. juni 2010 16:40

Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Fra 1. juli 2010 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 26. november 2009 om avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK):

§ 2 første ledd skal lyde:

Avgift skal betales med følgende beløp:

HFK
HFK-23CHF32 686
HFK-32CH2F2149
HFK-41CH3F34
HFK-43-10meeC5H2F10298
HFK-125C2HF5643
HFK-134C2H2F4230
HFK-134aCH2FCF3298
HFK-152aC2H4F232
HFK-143C2H3 F369
HFK-143aC2H3F3872
HFK-227eaC3HF7666
HFK-236faC3H2F61 446
HFK-245caC3H3F5129
PFK
PerfluormetanCF41 492
PerfluoretanC2F62 112
PerfluorpropanC3F81 607
PerfluorbutanC4F101 607
Perfluorcyklobutanc-C4F81 997
PerfluorpentanC5F121 722
PerfluorheksanC6F141 699»

Relaterte dokumenter
Relaterte forslag