Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I Stortingets vedtak 31. mai 2010 ved behandlingen av Innst.

Forslaget ble vedtatt 2. juni 2010 13:27

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I

Stortingets vedtak 31. mai 2010 ved behandlingen av Innst. 275 S (2009–2010) fra transport- og kommunikasjonskomiteen om håndteringen av ubåten U-864 – oppheves.

II

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.PostFormålKroner
1062Kystverket:
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med620 000 000
fra kr 740 700 000 kroner til kr 120 700 000»
Relaterte dokumenter