Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre de nødvendige tiltak mot barnebortføring som vil medføre at.

Forslaget ble ikke vedtatt 29. april 2010 14:44

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre de nødvendige tiltak mot barnebortføring som vil medføre at:

  • Det blir snevrere adgang til å ha dobbelt statsborgerskap.

  • Staten ikke krever inn penger på vegne av barnebortførere.

  • Bidrag fra samværsberettiget norsk forelder ikke disponeres av den bortførende forelder på barnets vegne, gjennom at barnebidrag settes under administrasjon av overformynderiet.

  • Det blir mulig å beslaglegge barnebortføreres formue som befinner seg i Norge.

  • Det opprettes råd for samordnet innsats mellom relevante myndigheter for bistand til norske foreldre som har fått barn bortført.»

Relaterte dokumenter