Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre de nødvendige tiltak mot barnebortføring som vil medføre at.

Forslaget ble ikke vedtatt 29. april 2010 14:44

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre de nødvendige tiltak mot barnebortføring som vil medføre at:

  • Det blir snevrere adgang til å ha dobbelt statsborgerskap.

  • Staten ikke krever inn penger på vegne av barnebortførere.

  • Bidrag fra samværsberettiget norsk forelder ikke disponeres av den bortførende forelder på barnets vegne, gjennom at barnebidrag settes under administrasjon av overformynderiet.

  • Det blir mulig å beslaglegge barnebortføreres formue som befinner seg i Norge.

  • Det opprettes råd for samordnet innsats mellom relevante myndigheter for bistand til norske foreldre som har fått barn bortført.»

Relaterte dokumenter