Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under.

Forslaget ble ikke vedtatt 15. desember 2009 21:50

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:

Utgifter
286Forskningsfond
95Fondskapital - Fondet for forskning og nyskaping10 000 000 000
1825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
95Kapitalinnskudd10 000 000 000
1830Forskning
95Forskningsfond10 000 000 000
Inntekter
3286Forskningsfond
96Avvikling av regionale forskningsfond og tilbakebetaling av fondskapital6 000 000 000
4533Sametinget
90Avvikling av Samefolkets fond80 000 000
4540Nasjonale minoriteter
90Avvikling av Romanifolkets fond88 000 000
5999Statslånemidler
90Lån 58 020 378 000»
Relaterte dokumenter
Relaterte saker