Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Komme tilbake til Stortinget med en sak om hvordan 265 kommuner som i dag ikke har en boligsosial handlingsplan skal settes i stand til å utarbeide en slik plan og hvordan de skal få kompetanse til å gjennomføre tiltakene.

Forslaget ble ikke vedtatt 11. desember 2009 15:00

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget ber Regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en sak om hvordan 265 kommuner som i dag ikke har en boligsosial handlingsplan skal settes i stand til å utarbeide en slik plan og hvordan de skal få kompetanse til å gjennomføre tiltakene.
Relaterte dokumenter
Relaterte forslag