Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Komiteen hadde innstilt under I: § 9-6 nr. 3 bokstav a skal lyde.

Forslaget ble vedtatt 26. november 2009 00:54

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Komiteen hadde innstilt under I:

§ 9-6 nr. 3 bokstav a skal lyde:

  • a. to år etter inntektsåret når han ikke har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller ikke har unnlatt å gjøre ligningsmyndighetene oppmerksom på feil ved ligningen og skatteoppgjøret som han er eller burde vært klar over,

Relaterte dokumenter
Relaterte forslag