Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge om Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 26. april 2012 13:02

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:8 (2011–2012) – om Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet – vedlegges protokollen.