Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge om Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 26. april 2012 13:01

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:7 (2011–2012) – om Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall – vedlegges protokollen.