Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I I Retningslinjer for bruk av tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og uavhengige representanter skal § 3 første ledd lyde.

Forslaget ble vedtatt 19. november 2009 13:20

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I

I Retningslinjer for bruk av tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og uavhengige representanter skal § 3 første ledd lyde:

Gruppetilskuddets størrelse beregnes ut fra et grunntilskudd og et tilskudd pr. representant. Grupper som er i opposisjon, dvs. grupper som ikke er med i regjering, og har 5 representanter eller flere, får i tillegg et ekstra grunntilskudd. Grupper i opposisjon og med 2–4 representanter får et halvt ekstra grunntilskudd, mens grupper i opposisjon og med 1 representant ikke får tillegg. Den gruppen som har presidentvervet, får i tillegg dekket et beløp tilsvarende 50 pst. av en rådgiverstilling.

II

Endringen gjøres gjeldende fra 1. oktober 2009.

Relaterte dokumenter