Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Samtykke i at Olje- og energidepartementet i 2013 kan pådra staten forpliktelser innenfor en total økonomisk ramme på inntil 20 mill. kroner til kjøp av geologiske data og utgifter som påløper i utvinningstillatelser som skal fordeles mellom deltakerne i utvinningstillatelsene etter deltakerandel, samt utgiftsføre uten bevilgning i statsregnskapet den delen av disse utgiftene som forfaller for dette året under kap.

Forslaget ble vedtatt 21. mars 2013 20:36

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2013 kan pådra staten forpliktelser innenfor en total økonomisk ramme på inntil 20 mill. kroner til kjøp av geologiske data og utgifter som påløper i utvinningstillatelser som skal fordeles mellom deltakerne i utvinningstillatelsene etter deltakerandel, samt utgiftsføre uten bevilgning i statsregnskapet den delen av disse utgiftene som forfaller for dette året under kap. 1870 Petoro AS, post 73 Statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel.