Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Som medlemmer og varamedlemmer til styret for Domstoladministrasjonen velges for perioden 1. august 2013–31. juli 2017: 1. Berit Brørby, Jevnaker.

Forslaget ble vedtatt 21. februar 2013 12:00

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Som medlemmer og varamedlemmer til styret for Domstoladministrasjonen velges for perioden 1. august 2013–31. juli 2017:

  • 1. Berit Brørby, Jevnaker. Varamedlem: Helge Eriksen, Harstad, for tidsrommet 1. august 2013–30. september 2013 og Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll, fra 1. oktober 2013.

  • 2. Carl I. Hagen, Oslo. Varamedlem: Ommund Heggheim, Alta.