Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer

Forslaget ble vedtatt 19. mai 2011 15:51

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

440

1

Justis- og politidepartementet, Politidirektoratet - politi- og lennsmannsetaten, kan nyttes under kap. 441 post 1, nedsettes med

56 300 000

710

1

Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, forhøyes med

75 500 000

612

1

Arbeidsdepartementet, Tilskudd til Statens pensjonskasse, Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

3 600 000

260

50

Universitet og høgskolar, Statlege universitet og høgskolar, nedsettes med

2 000 000