Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Utenriksministerens redegjørelse om utviklingen i Afghanistan, samt norsk sivilt og militært engasjement i Stortingets møte 26. april 2011 - vedlegges protokollen.

Forslaget ble vedtatt 28. april 2011 12:33

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Utenriksministerens redegjørelse om utviklingen i Afghanistan, samt norsk sivilt og militært engasjement i Stortingets møte 26. april 2011 - vedlegges protokollen.