Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge fra kontroll- og konstitusjonskomiteens om sak om utenriksministerens behandling av tilskudd til Senter for nordområdelogistikk ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 29. mai 2012 20:35

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Innst. 302 S (2011–2012) – fra kontroll- og konstitusjonskomiteens om sak om utenriksministerens behandling av tilskudd til Senter for nordområdelogistikk – vedlegges protokollen.