Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Forslag fremsatt i Stortingets møte 21. mars 2011 (jf. Innst.

Forslaget ble ikke vedtatt 29. mars 2011 14:03

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

Forslag fremsatt i Stortingets møte 21. mars 2011 (jf. Innst. 243 L):
Stortinget ber regjeringen legge frem en strategi som gjør det lettere å drive næringsutvikling og skape arbeidsplasser i kommuner med høy andel vern. En slik strategi bør bestå i a) å kartlegge hvilke kommuner som har stor båndlegging av areal til vern eller andre felleskapsformål b) å utvikle en kategorisering av kommuner etter båndleggings- og vernegrad c) å lage nasjonale retningslinjer for alle etater med verne- eller arealbruksmyndighet, slik at det tas hensyn til at kommuner med stort båndleggingsbehov også skal ha rom for næringsmessig utvikling d) å lage nasjonale strategier for næringsutvikling i kombinasjon med vern e) å vurdere om det bør innføres en særskilt lokal kompensasjon til kommuner som tar en svært stor del av belastningen med vern fra storsamfunnet.

Relaterte dokumenter