Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge om Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i Nav ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 30. mai 2012 13:51

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:10 (2011–2012) – om Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i Nav – vedlegges protokollen.