Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Dokument 3:3 (2010-2011) - Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger - vedlegges protokollen.

Forslaget ble vedtatt 11. mars 2011 09:40

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:3 (2010-2011) - Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger - vedlegges protokollen.