Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Dokument nr. 3:1 (2010-2011) - om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget - vedlegges protokollen.

Forslaget ble vedtatt 11. mars 2011 09:40

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument nr. 3:1 (2010-2011) - om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget - vedlegges protokollen.