Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under.

Forslaget ble ikke vedtatt 15. desember 2010 17:39

Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

10

Egenkapital Statnett

96

Styrket egenkapital Statnett

4 000 000 000

161

Næringsutvikling

95

NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

657 250 000

286

Forskningsfond

95

Fondskapital - Fondet for forskning og nyskaping

28 000 000 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

91

Økt egenkapital i Statkraft

1 000 000 000

1432

Norsk kulturminnefond

90

Kulturminnefondet

200 000 000

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

95

Grunnfornd for fornybar energi og ernergieffektivi-sering

15 000 000 000

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

16 374 600 000

2426

SIVA SF

90

Lån, overslagsbevilgning

155 000 000

95

SIVA - støtte til infrastruktur for landbasert industri-utvikling

25 000 000

Relaterte forslag