Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under.

Forslaget ble ikke vedtatt 15. desember 2010 17:39

Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

286

Forskningsfond

95

Fondskapital - Fondet for forskning og nyskaping

73 000 000 000

1432

Norsk kulturminnefond

90

Fondskapital

200 000 000

1825

Omlegging av energibruk og energiproduksjon

95

Fondskapital

5 000 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

18 084 949 000

2425

Klimatek

91

Investeringskapital

500 000 000

2490

NVE Anlegg

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

195 100 000

Relaterte forslag