Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 3. desember 2010 13:17

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

324 472 000

73

Forskning og utvikling, kan overføres

17 446 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres

2 608 550 000

46

Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres

60 239 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

1 512 049 000

1716

Forsvarets forskningsinstitutt

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

163 794 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

229 483 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres

18 000 000

71

Overføringer til andre, kan overføres

66 267 000

78

Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres

265 000 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter

2 592 246 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

141 985 000

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

1 913 817 000

50

Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres

73 984 000

70

Renter låneordning, kan overføres

6 096 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 288 514 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

3 282 481 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

3 968 358 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 048 559 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter

966 010 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter

2 377 209 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45

1 006 530 000

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

51 680 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 131 884 000

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres

134 000 000

75

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760 post 44

99 790 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

977 565 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

491 502 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter

1 187 463 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter

239 877 000

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

1 647 000

72

Overføringer til andre

2 055 000

Totale utgifter

39 248 552 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

4700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsinntekter

223 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter

3 448 250 000

47

Salg av eiendom

153 150 000

4720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsinntekter

53 011 000

4723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsinntekter

2 601 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

1

Driftsinntekter

49 451 000

70

Renter låneordning

36 000

4731

Hæren

1

Driftsinntekter

45 605 000

4732

Sjøforsvaret

1

Driftsinntekter

37 229 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter

161 552 000

4734

Heimevernet

1

Driftsinntekter

8 381 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter

108 046 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter

134 000 000

4790

Kystvakten

1

Driftsinntekter

400 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter

449 001 000

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter

10 368 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsinntekter

2 413 000

4799

Militære bøter

86

Militære bøter

500 000

Totale inntekter

4 664 217 000

Relaterte forslag