Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I helseregisterloven skal § 16 andre ledd første punktum lyde.

Forslaget ble ikke vedtatt 7. juni 2012 16:44
Fremmet av Venstre og Borghild Tenden

Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte for

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

I helseregisterloven skal § 16 andre ledd første punktum lyde: I registre som er nevnt i § 8 tredje ledd og § 8 a, skal direkte personidentifiserende kjennetegn lagres kryptert og adskilt fra andre registeropplysninger.