Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

  På statsbudsjettet for 2011 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 26. november 2010 01:42

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

 

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

 

 

Kroner

 

Kroner

 

 

 

 

 

 

 

 

Inntekter

5611

 

Aksjer i NSB AS

 

 

 

 

 

85

Utbytte ..............................................................

 

53 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5616

 

Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS

 

 

 

 

 

85

Aksjeutbytte ......................................................

 

164 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5622

 

Aksjer i Avinor AS

 

 

 

 

 

85

Utbytte ..............................................................

 

315 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5623

 

Aksjer i Baneservice AS

 

 

 

 

 

85

Utbytte ..............................................................

 

18 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5625

 

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

 

 

 

 

 

80

Renter på lån fra statskassen .............................

 

500 000 000

 

 

 

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen ...........

 

3 000 000

 

 

 

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen ........................

 

15 000 000

 

 

 

86

Utbytte fra investeringsfond for
Nordvest-Russland og Øst-Europa ....................

 

3 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5631

 

Aksjer i AS Vinmonopolet

 

 

 

 

 

85

Statens overskuddsandel ...................................

 

39 500 000

 

 

 

86

Utbytte ..............................................................

 

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5651

 

Aksjer i selskaper under Landbruks- og
matdepartementet

 

 

 

 

 

85

Utbytte ..............................................................

 

750 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5652

 

Innskuddskapital i Statskog SF

 

 

 

 

 

85

Utbytte ..............................................................

 

5 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5656

 

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

 

 

 

 

 

85

Utbytte ..............................................................

 

9 946 200 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5680

 

Innskuddskapital i Statnett SF

 

 

 

 

 

85

Utbytte ..............................................................

 

461 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5685

 

Aksjer i Statoil ASA

 

 

 

 

 

85

Utbytte ..............................................................

 

12 818 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5693

 

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

 

 

 

 

 

85

Utbytte fra Folketrygdfondet ............................

 

1 200 000

 

 

 

 

Totale inntekter

 

 

 

24 343 352 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte forslag