Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 26. november 2010 01:41

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

 

Kroner

 

Kroner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inntekter

5501

 

Skatter på formue og inntekt

 

 

 

 

 

70

Toppskatt mv. ........................................................

 

30 700 000 000

 

 

 

72

Fellesskatt ..............................................................

 

169 200 000 000

 

 

 

73

Skatt av opparbeidede forpliktelser i rederiene ......

 

700 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5506

 

Avgift av arv og gaver

 

 

 

 

 

70

Avgift ....................................................................

 

1 800 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5507

 

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

 

 

 

 

 

71

Ordinær skatt på formue og inntekt .......................

 

66 200 000 000

 

 

 

72

Særskatt på oljeinntekter ........................................

 

103 600 000 000

 

 

 

74

Arealavgift mv. ......................................................

 

1 800 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5508

 

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på
kontinentalsokkelen

 

 

 

 

 

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen ...............................................

 

2 300 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5511

 

Tollinntekter

 

 

 

 

 

70

Toll ........................................................................

 

2 400 000 000

 

 

 

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter ............................

 

130 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5521

 

Merverdiavgift

 

 

 

 

 

70

Merverdiavgift .......................................................

 

206 700 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5526

 

Avgift på alkohol

 

 

 

 

 

70

Avgift på alkohol ...................................................

 

12 325 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5531

 

Avgift på tobakkvarer mv.

 

 

 

 

 

70

Avgift på tobakkvarer mv. .....................................

 

8 000 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5536

 

Avgift på motorvogner mv.

 

 

 

 

 

71

Engangsavgift ........................................................

 

19 700 000 000

 

 

 

72

Årsavgift ................................................................

 

8 900 000 000

 

 

 

73

Vektårsavgift .........................................................

 

342 000 000

 

 

 

75

Omregistreringsavgift .............................................

 

2 350 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5537

 

Avgifter på båter mv.

 

 

 

 

 

71

Avgift på båtmotorer .............................................

 

233 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5538

 

Veibruksavgift på drivstoff

 

 

 

 

 

70

Veibruksavgift på bensin .......................................

 

7 250 000 000

 

 

 

71

Veibruksavgift på autodiesel .................................

 

9 400 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5541

 

Avgift på elektrisk kraft

 

 

 

 

 

70

Avgift på elektrisk kraft .........................................

 

7 700 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5542

 

Avgift på mineralolje mv.

 

 

 

 

 

70

Grunnavgift på mineralolje mv. .............................

 

1 700 000 000

 

 

 

71

Avgift på smøreolje mv. ........................................

 

105 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5543

 

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

 

 

 

 

 

70

CO2-avgift .............................................................

 

4 755 000 000

 

 

 

71

Svovelavgift ..........................................................

 

50 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5546

 

Avgift på sluttbehandling av avfall

 

 

 

 

 

70

Avgift på sluttbehandling av avfall ........................

 

230 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5547

 

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier

 

 

 

 

 

70

Trikloreten (TRI) ...................................................

 

2 000 000

 

 

 

71

Tetrakloreten (PER) ...............................................

 

2 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5548

 

Miljøavgift på visse klimagasser

 

 

 

 

 

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) .........................................

 

222 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5549

 

Avgift på utslipp av NOx

 

 

 

 

 

70

Avgift på utslipp av NOx .......................................

 

69 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5550

 

Miljøavgift på plantevernmiddel

 

 

 

 

 

70

Miljøavgift på plantevernmiddel ............................

 

66 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5551

 

Avgift knyttet til mineralvirksomhet

 

 

 

 

 

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum ............................

 

1 200 000

 

 

 

71

Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av mineraler etter mineralloven ..................................

 

1 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5555

 

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

 

 

 

 

 

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. ...............

 

1 236 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5556

 

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

 

 

 

 

 

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. ...................

 

1 883 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5557

 

Avgift på sukker mv.

 

 

 

 

 

70

Avgift på sukker mv. .............................................

 

219 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5559

 

Avgift på drikkevareemballasje

 

 

 

 

 

70

Grunnavgift på engangsemballasje ........................

 

858 000 000

 

 

 

71

Miljøavgift på kartong ...........................................

 

172 000 000

 

 

 

72

Miljøavgift på plast ................................................

 

47 000 000

 

 

 

73

Miljøavgift på metall ..............................................

 

143 000 000

 

 

 

74

Miljøavgift på glass ................................................

 

63 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5565

 

Dokumentavgift

 

 

 

 

 

70

Dokumentavgift .....................................................

 

5 700 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5568

 

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

 

 

 

 

 

71

Årsavgift-stiftelser .................................................

 

18 404 000

 

 

 

73

Refusjon - Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS ...

 

38 852 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5572

 

Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

 

 

 

70

Legemiddelomsetningsavgift .................................

 

66 025 000

 

 

 

71

Vinmonopolavgift .................................................

 

44 100 000

 

 

 

72

Avgift utsalgssteder utenom apotek .......................

 

4 381 000

 

 

 

73

Legemiddelkontrollavgift .......................................

 

60 322 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5574

 

Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet

 

 

 

 

 

71

Avgifter immaterielle rettigheter ............................

 

134 700 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5575

 

Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet

 

 

 

 

 

70

Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur .....................

 

18 420 000

 

 

 

71

Kontrollavgift fiskeflåten ......................................

 

24 820 000

 

 

 

73

Årsavgift Merkeregisteret .......................................

 

9 550 000

 

 

 

74

Sektoravgifter Kystverket ......................................

 

639 425 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5578

 

Sektoravgifter under Miljøverndepartementet

 

 

 

 

 

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond ........

 

11 705 000

 

 

 

71

Jeger- og fellingsavgifter ........................................

 

73 600 000

 

 

 

72

Fiskeravgifter .........................................................

 

15 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5580

 

Sektoravgifter under Finansdepartementet

 

 

 

 

 

70

Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene ..............

 

294 900 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5582

 

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

 

 

 

 

 

70

Bidrag til kulturminnevern .....................................

 

6 500 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5583

 

Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser

 

 

 

 

 

70

Avgift på frekvenser mv. .......................................

 

203 400 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5700

 

Folketrygdens inntekter

 

 

 

 

 

71

Trygdeavgift ..........................................................

 

94 700 000 000

 

 

 

72

Arbeidsgiveravgift .................................................

 

135 100 000 000

 

 

 

 

Totale inntekter  .............................

 

 

 

 

910 719 004 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte forslag