Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 26. november 2010 01:40

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Kap.

Post

 

 

Formål

 

 

 

 

 

Kroner

 

Kroner

 

Utgifter

2309

 

Tilfeldige utgifter

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter .....................................................

 

 

 

9 773 000 000

 

 

 

 

Totale utgifter

 

 

 

 

 

 

9 773 000 000

Inntekter

5309

 

 

Tilfeldige inntekter

 

 

 

 

29

 

Ymse ................................................................

 

50 000 000

 

 

 

 

 

 

 

           

Totale inntekter

 

 

 

 

 

50 000 000

 

 

 

Relaterte forslag