Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under.

Forslaget ble vedtatt 26. november 2010 01:40

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc

stemte for

Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

stemte mot

Råtekst fra Stortinget

På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

 

Kroner

 

Kroner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

571

 

Rammetilskudd til kommuner

 

 

 

 

 

21

Kunnskapsutvikling og drift av inntektssystemet, kan overføres ......................

 

 

8 500 000

 

 

 

60

Innbyggertilskudd ...........................................

 

 

94 841 757 000

 

 

 

61

Distriktstilskudd Sør-Norge ............................

 

 

334 646 000

 

 

 

62

Nord-Norge- og Namdalstilskudd ...................

 

 

1 340 040 000

 

 

 

63

Småkommunetilskudd ....................................

 

 

877 362 000

 

 

 

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64 ...........................................................

 

 

2 097 000 000

 

 

 

66

Veksttilskudd .................................................

 

 

116 996 000

 

 

 

67

Storbytilskudd ................................................

 

 

363 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

572

 

Rammetilskudd til fylkeskommuner

 

 

 

 

 

60

Innbyggertilskudd ...........................................

 

 

25 913 249 000

 

 

 

62

Nord-Norge-tilskudd ......................................

 

 

535 067 000

 

 

 

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64 ...........................................................

 

 

407 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

575

 

Ressurskrevende tjenester

 

 

 

 

 

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning ........................................................................

 

 

4 500 988 000

 

 

 

 

Totale utgifter

 

 

 

 

131 335 705 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte forslag