Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Samtykke i tiltredelse av Cape Town-konvensjonen 16. november 2001 om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre og protokoll 16. november 2001 til konvensjonen om særlige forhold for luftfartøysløsøre.

Forslaget ble vedtatt 12. oktober 2010 15:04

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Stortinget samtykker i tiltredelse av Cape Town-konvensjonen 16. november 2001 om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre og protokoll 16. november 2001 til konvensjonen om særlige forhold for luftfartøysløsøre.