Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge om Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i Nav ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 24. januar 2013 14:51

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:16 (2011–2012) – om Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i Nav – vedlegges protokollen.