Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Legge om Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesaks-kjeden ved protokollen.

Forslaget ble vedtatt 24. januar 2013 14:52

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

Dokument 3:12 (2011–2012) – om Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesaks-kjeden – vedlegges protokollen.