Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar.

Forslaget ble vedtatt 18. desember 2012 20:24

Medium_59188f54e1a4771762cb915a3c0adcd3 Medium_a141f04407e40164068cc16f570d809d Medium_364a16a079e08496a18097c03af8d177 Medium_44d3792bbf4e251f74ba35a5c43fe979 Medium_7da7f9f6286d579fc2c47d0588c2989d Medium_e0c367c8547faeaf1a761be938a68dcc Medium_218950e7a78ccd36ed619a867eda66e6

enstemmig vedtatt

Råtekst fra Stortinget

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Nemning

Kroner

Utgifter

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter, blir auka med

2 500 000

frå kr 157 419 000 til kr 159 919 000

1810

Oljedirektoratet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir nedsett med

5 000 000

frå kr 462 100 000 til kr 457 100 000

1820

Noregs vassdrags- og energidirektorat

1

Driftsutgifter, blir nedsett med

2 500 000

frå kr 449 450 000 til kr 446 950 000

2490

NVE Anlegg

24

Driftsresultat

0

Spesifikasjon:

Driftsinntekter

-90 000 000

Driftsutgifter

83 500 000

Avskrivingar

5 400 000

Renter av statens kapital

1 100 000

0

1833

CO2-handtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir nedsett med

333 000 000

frå kr 950 000 000 til kr 617 000 000

71

Forskingstenester, TCM DA, kan overførast, blir auka med

28 000 000

frå kr 669 000 000 til kr 697 000 000

1870

Petoro AS

71

Unitisering, kan overførast, blir nedsett med

5 000 000

frå kr 40 000 000 til kr 35 000 000

Inntekter

4810

Oljedirektoratet

2

Oppdrags- og samarbeidsverksemd, blir nedsett med

5 000 000

frå kr 148 400 000 til kr 143 400 000

4

Sal av undersøkingsmateriale, blir nedsett med

75 600 000

frå kr 594 000 000 til kr 518 400 000

4820

Noregs vassdrags- og energidirektorat

1

Gebyrinntekter, blir nedsett med

2 500 000

frå kr 65 000 000 til kr 62 500 000

4833

CO2-handtering

80

Renter, TCM DA, blir nedsett med

10 000 000

frå kr 47 000 000 til kr 37 000 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda

24

Driftsresultat, blir auka med

6 200 000 000

frå kr 137 200 000 000 til kr 143 400 000 000

Spesifikasjon:

Driftsinntekter

203 500 000 000

Driftsutgifter

-32 200 000 000

Leite- og feltutviklingsutgifter

-2 300 000 000

Avskrivingar

-19 000 000 000

Renter av statens kapital

-6 600 000 000

143 400 000 000

30

Avskrivingar, blir auka med

600 000 000

frå kr 18 400 000 000 til kr 19 000 000 000

80

Renter av statens kapital, blir nedsett med

200 000 000

frå kr 6 800 000 000 til kr 6 600 000 000

5582

Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet

70

(Ny) Bidrag til kulturminnevern, blir løyvd med

2 400 000